Звіт сільського голови

ЗВІТ

 Малютянського сільського голови

за період роботи жовтень 2017-  вересень 2018 року

Відповідно до положень Конституції України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» на  Ваш  розгляд виношу  звіт сільського  голови  по діяльності Малютянської сільської ради за  період жовтень 2017 року - вересень 2018 року.

Найголовнішим суб’єктом  діяльності будь - якої влади є людина з усіма її  суспільними проблемами. Саме цій стратегічній  меті підпорядкована  робота Малютянської сільської ради і моя, зокрема, як голови. Цього  вимагає і конституційний принцип, в якому   підкреслено,  що  єдиним  джерелом  влади є народ. Тож і  основою  наших дій була  і  залишається  місцева самоврядність. Без цього  неможливий  розвиток населених  пунктів громади, інтереси яких представляє сільська  рада.

Як і у попередні роки, робота  сільської  ради проходила у час насичений складними суспільно-політичними подіями  в  країні, непростою  соціально-економічною  ситуацією викликаною фінансово-економічною кризою, антитерористичною операцією  на сході  України.  Як  орган  місцевого  самоврядування  ми  не  відступали від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності поєднання місцевих і державних інтересів.

Вся  наша  діяльність будувалась та будується планово. Головною  формою  роботи  була  і залишається сесійна діяльність. Відбулося 10 пленарних  засідань,  а також проведено 11 засідань виконавчого комітету. Прийняття цих рішень сприяло оперативному  розгляду  питань, які  потребували  вирішення виключно  на  пленарних  засіданнях, протягом  2017 -2018 років. До порядку денного питання як  правило, виносились  заздалегідь,  але  деколи  мало  місце недостатнє  обґрунтування, необхідності  розгляду  того  чи  іншого  питання, відсутність  пояснювальних  записок і т.д.,  що  зволікало  їх  попередній  розгляд і опрацювання, впливаючи на  своєчасне доведення  матеріалів  до  депутатів. У центрі  уваги  знаходились і  знаходяться  питання  покращення рівня  життя  людей громади, поліпшення  фінансового  стану,  економічної  та  соціальної  політики  в територіальній громаді.

Працівниками  сільської  ради розроблено  та затверджено сесіями  сьомого скликання ряд програм:

 • План соціально-економічного та культурного розвитку сіл Малютянка та Іванків на 2018 рік;
 • Програму соціального забезпечення та соціального захисту населення в с.Малютянка та с.Іванків  на 2018 рік;
 • Програму благоустрою населених пунктів  Малютянської сільської ради на 2018-2020 року;
 • Програму розвитку фізичної культури і спорту в с.Малютянка та с.Іванків  на 2017-2020 роки;
 • Програму відзначення державних, професійних та сільських свят, ювілейних дат, здійснення святкових представницьких та інших заходів  в с.Малютянка та с.Іванків  на 2017-2020 роки;
 • Положення про порядок сплати пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Малютянської сільської ради.

 Протягом звітного періоду на підставі зазначених програм:

 • розроблено робочий проект та затверджено проектно - кошторисну  документацію на «Капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Васильківської в с.Малютянка Києво-Святошинського району Київської області»;
 • розроблено робочий проект та затверджено проектно - кошторисну  документацію на «Капітального ремонту дороги частини  вулиці Лісної в с.Малютянка Києво-Святошинського району Київської області»;
 • розроблено робочий проект та затверджено проектно - кошторисну  документацію на «Капітального ремонту дороги частини  вулиці Пимоненка в с.Малютянка Києво-Святошинського району Київської області»;
 • виплачено допомоги у сфері соціального захисту у розмірі 19500 грн.
 • закуплено та вручено учням Малютянської школи 122 солодких новорічних подарунків;
 • на виготовлення електронного документу по проекту із землеустрою щодо встановлення і зміни меж сіл Малютянка та Іванків в межах Малютянської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області витрачено 30 000  гривень 00 коп.
 • на оплату за спожиту активну електроенергію вуличного освітлення за звітній період витрачено – 63991,92 грн.
 • укладено  договір по сплаті пайової участі на суму 120 006 тис. грн.
 • проводилися заходи по благоустрою території населених пунктів, витрачено – 3400 грн.;
 • проведено капітальний ремонт доріг частини вулиць в с Малютянка, витрачено – 711434,75 грн.
 • після неодноразових звернень сільської ради  до Київської обласної адміністрації   проведено  ремонт дорожнього покриття дороги Боярка-Малютянка.

З метою мобільності здійснюється оформлення різних видів державної соціальної допомоги, за якою звернулося 199 осіб, з них:

 • допомогу при народженні дітей – 10 осіб;
 • допомогу на дітей одиноким матерям – 4 матерів;
 • на призначення житлової субсидії – 185 осіб.

З метою отримання даних, щодо точної кількості домогосподарств, які знаходяться на території сільської ради,  у т.ч. особистих селянських господарств, і площі землі,  що знаходиться в  користуванні жителів ведеться погосподарський облік дворів, який немає терміну зберігання;

На військовому обліку в Малютянській сільській раді станом на 01.10.2018 року перебуває 342 особи, що зареєстровані на території сільської ради, з них:

 • жінок – 7;
 • офіцерів – 17;
 • солдатів, сержантів запасу – 318;
 • призовників – 48.

 Під час весняного та осіннього призову викликалось 26 осіб, з яких відправлено у військові частини 1 особи.

 Шановні  односельці  коротко  хочу зупинитись на виконанні Плану  соціально-економічного  розвитку на  2018 рік. 

Малютянської сільської ради було здійснено аналіз, який дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволяє розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх вирішення.

Сильні сторони

 • Вигідне географічне розташування
 • Національний патріотизм
 • Бажання позитивних змін
 • Підтримання традицій
 • Наявне транспортне сполучення
 • Велика частина асфальтованих доріг
 • Наявне вуличне освітлення
 • Газифікація, електрифікація, телефонний зв’язок
 • Можливості розвитку відпочинкових зон (с.Малютянка, с.Іванків)
 • Можливості реалізації інвестиційних проектів

Слабкі сторони

 • Незадовільний стан частини доріг в с.Малютянка та с.Іванків
 • Відсутність каналізування та очисних споруд
 • Безпека пішоходів
 • Відсутність спортивно – розважальних закладів
 • Відсутність аптек
 • Слабка активність мешканців села
 • Відсутність директора КП «Малютянське»
 • Відсутність дитячого садка
 • Незакінчене комплексне будівництво електричних мереж в.с.Малютянка
 • Відсутність робочих місць в селах

Можливості

 • Залучення інвестицій (іноземних, державних та приватних)
 • Розвиток сільського зеленого туризму
 • Створення високооплачуваних робочих місць в селах
 • Розвиток економіки
 • Культурний (спортивний) розвиток сільського населення
 • Покращення інфраструктури
 • Впровадження нових технологій та енергозберігаючих заходів

Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми  у 2017-2018  роками нами:

 • Проведено Капітальний ремонт ділянки вулиці Воровського в с.Малютянка;
 • Проведено Капітальний ремонт ділянки вулиці Чехова в с.Малютянка;
 • Проведено Капітальний ремонт ділянки провулку Лісного в с.Малютянка;
 • Побудовано футбольне поле з тренажерним майданчиком по вул.Лісній 57-а в с.Малютянка.

Проводено роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації:

 • Капітальний ремонт  дороги частини вулиці Лісної в с.Малютянка;
 • Капітальний ремонт  дороги частини вулиці Пимоненка в с.Малютянка

Протягом цього року заплановано провести:

 • Капітальний ремонт  дороги частини вулиці Лісної в с.Малютянка;
 • Капітальний ремонт  дороги частини вулиці Пимоненка в с.Малютянка;
 • Придбання та встановлення вуличних тренажерів.
 • Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій до Дня Захисника Вітчизни.
 • Надання матеріальної допомоги інвалідам І-ІІ групи до Дня інваліда.

Представляючи та захищаючи  інтереси виборців, сільська  рада за звітній період розглянула понад 320 письмових звернень  громадян.    В  умовах  економічних негараздів, виборці  як  завжди,  розраховують  на  конкретні  дії місцевих органів  влади   по  покращенню  життя населення – це  підтверджує  і  аналіз  звернень, найбільша  їх питома  вага знаходиться у реєстрації – знятті з реєстрації місця проживання /перебування особи, у  оформленні  на  житлові  субсидії, у розгляді питань у сфері земельних правовідносин, наданні матеріальної допомоги.

Питання порушені у зверненнях громадян, розглядалися та обговорювались на засіданнях відповідних комісій, а за необхідністю виносилися на розгляд сесій та виконкомів сільської ради де приймались відповідні рішення та розпорядження сільського голови.  

     Відповідно до   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  2 березня 2016 року № 207 за звітний період прийнято та зареєстровано:

 • 57 заяв про реєстрацію місця проживання;
 • 52 заяви про зняття з реєстрації місця проживання,

За реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання справлено адміністративний збір в сумі 2286,62 грн.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні» здійснюється реєстрація актових записів цивільного стану  (25 актових записів протягом року) з них:

 • про народження – 2;
 • про смерть -23;

Видавалися та видаються довідки про смерть, довідки для отримання одноразової допомоги на поховання.

Турбуючись  про  людей,  ставлячи  пріоритетним  завданням соціального  і гуманітарного  характеру,  стає зрозуміло що  їх  вирішення неможливе  без  зростання  фінансового  стану сільської  ради, посилення  ринкових  умов, ефективного  використання  природного і  виробничого потенціалів. 

Вплив  економічної  кризи на  фінансові  показники  відчувався   весь минулий  рік, про  це  свідчать  показники  виконання  дохідної  частини  бюджету  за  9 місяців 2018 року, а  саме одержано  доходи в  сумі – 1884094, 31 (грн.) з них доходи загального фонду сільського бюджету  1073086, 71 (грн..) , доходи  спеціального  фонду сільського бюджету   81100, 60 грн.),  що сприяло   виконанню взятих на себе зобов’язань, насамперед соціального характеру.

Основними видами надходжень є:

 • Єдиний податок з фізичних осіб – 708640, 74 грн.;
 • Єдиний податок з юридичних осіб – 43647, 31 грн;
 • Земельний податок з юридичних осіб – (вилучено 23581, 22 грн.);
 • Земельний податок з фізичних осіб – 88201, 69 грн.;
 • Орендна плата за землю з юридичних осіб – 10235, 04 грн.;
 • Орендна плата за землю з фізичних осіб – 6210, 95 грн.;
 • Акцизний збір  – 6196, 00 грн.;
 • Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з юридичних осіб – ­­­­­­­­­­­­­2024, 56 грн.;
 • Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб - 114968, 35 грн.;
 • Державне мито – 4813,43 грн.;
 • Плата за надання інших адмінпослуг – 1423,02 грн.;
 • Туристичний збір сплачений фізичними особами – 925,00 грн.;
 • Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 109381,84 грн.;
 • Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 30001,50 грн.;
 • Інші субвенції бюджету – 781006,10 грн.

Договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, відповідно до якого нами Київському обласному бюджету передано субвенції у розмірі  221600,00 грн.

Пам’ятайте, що ми з Вами живемо у період реформи, яка ще практично не виважена, чітких напрямків діяльності не вибудовано. Всім нам хочеться швидких покращень у житті і суспільстві, але нажаль ми живемо з вами в нелегкий час, час змін у нашій країні і взагалі в світі і не завжди ці зміни позитивні.   Але в нашому селі є люди, які своєю працею скромно творять зміни, можливо зараз вони не всім помітні, можливо зміни  не такі суттєві, як нам хотілося, але все одно вони є. В цей святковий день хочу подякувати всім хто з розумінням і терпінням допомагає сільській раді працювати і змінювати наше село на краще. Все що було зроблено за звітній період – зроблено зусиллями не тільки сільської ради, а й зусиллями команди однодумців. Із великим задоволення хочу подякувати всім хто допомагав  і підтримував сільську раду, а саме:

Дякую  нашим депутатам і членам виконавчого комітету, які виконують свою роботу і підтримують сільську раду, коли ділом, а коли порадою.

Дякую: Вокальному хору «Журавка»,

Колективу Малютянської школи,

Колективу музею Миколи Пимоненка та сільської бібліотеки,

Колективу відділення зв’язку,

Колективу медичної амбулаторії,

Нашим місцевим підприємцям: Завойському Віктору Порфировичу, Климчуку Олександру Григоровичу, Пасічнюку Валерію Петровичу, Вілінчук Ірині Миколаївні, Козятник Оксані Миколаївні, Столяр Ліані Анатоліївні, Федіній Ользі Володимирівні, Калузі Володимиру Івановичу.

Дякую нашим хлопцям, які не злякались і стали на захист нашої Батьківщини.

Козятнику Василю Федоровичу,

Калузі Михайлу Анатолійовичу,

Березюку Валерію Романовичу,

Войцюшевському Олегу Івановичу

Горчинському Андрію Олександровичу

Степаненку Андрію Михайловичу

Чехуну Петру Васильовичу

Смульському Роману Миколайовичу

Скотницькому Володимиру Леонідовичу

Зерницькому Андрію Ігоровичу

Палієнку Олександру Васильовичу

Гарбузу Ігорю Миколайовичу

Заїці Івану Миколайовичу

Вдовиченку Олександру Сергійовичу

Калузі Андрію Петровичу

Пересуньку Олександру Володимировичу

Лахтадиру Віталію Павловичу

Кияниці Юрію Володимировичу

Сальнику Максиму Григоровичу

Бєловолову Олегу  Васильовичу

За постійну підтримку і допомогу  дякую нашим односельцям:

Денисенку Сергію Анатолійовичу

Аліфіренку Юрію Миколайовичу

Ряботі Сергію Леонідовичу

Мілевському Валерію Валерійовичу

Калузі Олександру Андрійовичу

Калузі Вячеславу Анатолійовичу

Музичку Василю Олександровичу

Калузі Михайлу Борисовичу

Чернюку Сергію Михайловичу

Калузі Ігорю Владиславовичу

Шубіну Дмитру Вячеславовичу

 Адже, зазвичай, від новозапочаткованих реформ не можна очікувати швидких результатів. А забезпечувати нормальну життєдіяльність села потрібно зараз, тому з  великим задоволенням буду приймати від Вас поради, пропозиції, Ваше бачення у подальшій роботі сільської ради.

 

Малютянський сільський голова                                       Юхименко Микола Петрович

 

 

Логін: *

Пароль: *